QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG PHÈN

QUY TRÌNH VẬN HÀNH NỒI NẤU ĐƯỜNG PHÈN HẠT

 

I. Chuẩn bị

1. Vệ sinh sạch nồi nấu trước khi sử dụng.

2. Đóng chặt cửa lấy đường, cửa vào giống

3. Tất cả các val: hơi, nguyên liệu, chân không, nước ở trạng thái đóng hoàn toàn.

4. Kiểm tra giống, mật phải đầy đủ để nấu đường

 

II. Khởi động

1. Lấy mật vào nồi: tùy theo lượng giống cho vào từng nồi xác định lượng mật ban đầu đưa vào đảm bảo khi vào giống dung dịch đường đủ ngập giống.

2. Khởi động hệ thống tạo chân không đợi chân không đạt – 0,08 Mpa tiến hành cô đặc mật.

3. Bật CB khởi động động cơ lắc nồi nấu. Bật CB khởi động bộ điều khiển nhiệt độ. Đặt chế độ làm việc cho bộ điều khiển nhiệt độ: giới hạn nhiệt độ cao là 80 độ, giới hạn nhiệt độ thấp là 76 độ. Bật công tắc chân không sang vị trí mở liên tục, công tắc hơi sang vị trí tự động bắt đầu quá trình cô đặc nguyên liệu gốc.

4. Theo dõi thường xuyên đo Bx mật trong nồi khi Bx mật trong nồi đạt 76 thì ngừng cấp hơi, ngừng chân không. Phá áp chân không trong nồi để mở cửa nạp giống, mở cửa nạp giống để nạp giống vào nồi. Chú ý trong quá trình nạp giống cần để nồi lắc liên tục giúp lớp giống trải đều trên bề mặt lưới dễ dàng. Nạp giống xong tiến hành đóng chặt (đóng ) cửa nạp giống.

5. Quan sát trong nồi nấu khi thấy giống và mật trộn đều nhau thì tạo chân không cho nồi nấu (bật công tắc chân không qua chế độ mở liên tục) khi chân không đạt – 0,07 Mpa bật công tắc chân không sang chế độ tự động, công tắc hơi, nguyên liệu đều bật qua vị trí tự động. Quá trình nấu bắt đầu.

6. Nấu đường. Nấu đường thực chất là quá trình nuôi tinh thể đường lớn lên đến kích thức quy định. Trong suốt quá trình nuôi tinh thể cần chú ý cân bằng lượng nước bốc đi và lượng đường kết tinh trên tinh thể đường. Nghĩa là đảm bảo duy trì nồng độ mẫu dịch ổn định. Không đặc quá làm sinh thêm tinh thể mới, không loãng quá làm tan dần tinh thể hiện có. Quá trình này phụ thuộc vào kinh nghiệm của người vận hành. Mật để nuôi tinh thể ta hòa ở Bx từ 50 đến 55 tùy theo độ tinh khiết của dung dịch mật và tốc độ kết tinh trong nồi nấu. III. Kết thúc (dừng máy): khi kích thước hạt đường đạt yêu cầu hoặc thể tích khối đường trong nồi nấu đạt tới thể tích giới hạn tiến hành ngừng cung cấp nguyên liệu, nấu nước trong thời gian từ 30 phút đến 60 phút. Thời gian nấu nước phụ thuộc vào lượng đường dư có trong mẫu dịch. Kết thúc nấu nước ngừng cấp hơi, tắt chân không (bật công tắc hơi và chân không về vị trí tắt). Đóng val cấp hơi bằng tay, tắt bơm chân không, bơn nước ngưng hơi. Chuyển qua công đoạn xả mật, ly tâm đường. Chú ý khi ngừng nấu cần đảm bảo Bx mật ở trong nồi nấu từ 76 đến 78 (Bx này phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu nấu)

Nguyễn Tiến Đô. Design by NiNa Co.,Ltd
0986184994
Facebook chat